GEA College    infodesk@gea-college.si   +386 1 5881 325

Program Strokovnjak za digitalni marketing

Postanite strokovnjak za digitalni marketing

digitalni marketing

Uvod v digitalni marketing

Modul »Uvod v digitalni marketing« preučuje, kako moč digitalnih tehnologij uporabiti v kontekstu marketinške strategije podjetja. Spoznali boste temeljne pojme digitalnega marketinga ter se naučili razlikovati med tradicionalnimi in digitalnimi pristopi.

Ta modul ponuja vpogled v vse, kar je potrebno za ustvarjanje in izvedbo učinkovitih digitalnih marketinških akcij.

Predstavlja tudi temeljne vidike digitalnega marketinga in med drugim pokriva naslednja področja: iskalni marketing, prikazno oglaševanje, e-mail marketing, družbena omrežja in mobilni marketing ter analitiko.

Spoznali boste, kako razviti integriran in učinkovit načrt digitalnega marketinga, ki vključuje ta različna specializirana področja. Poleg tega boste izvedeli, kako izvajati sprotno analiziranje in meritve za upravljanje in ocenjevanje pobud za digitalni marketing ter proračunov.

digitalni marketing

Optimizacija spletnih strani (SEO)

Modul »Optimizacija spletnih strani (SEO)« vam bo pomagal razumeti pojem optimizacije spletnih strani in kako lahko izkoristite najpomembnejše pristope za izboljšanje neplačane uvrstitve svoje spletne strani na iskalnikih, da si zagotovite več obiskov. Obravnava tudi temeljno izrazje in tehnične vpoglede, potrebne za oblikovanje učinkovite strategije optimizacije spletnih strani.

Seznanili se boste z raziskovanjem ključnih besed in s postopki za izbiro ustreznih ključnih besed za svoje spletno mesto, prav tako pa tudi za druge vrste optimizacij za spletno vsebino. Naučili se boste, kako ustvariti in vključiti učinkovito vsebino ter po celotnem spletnem mestu umestiti metaoznake.

V tem modulu boste spoznali tudi, kako spletna mesta vidijo in ocenjujejo iskalniki po spletni vsebini (t. i. »pajki«) ter kako pospešiti postopek indeksiranja. Spoznali boste vrsto specializiranih orodij, s katerimi lahko najpogostejšim iskalnikom pomagate najti, si ogledati in oceniti spletna mesta.

Ta modul obravnava tudi elemente optimizacije zunaj strani, vključno z povratnim povezovanjem oz. »inbound linking« in pristopi, ki lahko izboljšajo popularnost povratnih povezav oz. »inbound links« spletnega mesta. Predstavili bomo, zakaj je gonilo optimizacije spletnih strani vsebina ter zakaj je za najboljšo uvrstitev spletnega mesta izjemno pomembno, da ustvarjate svežo, relevantno in izvirno vsebino.

digitalni marketing

Oglaševanje s plačilom na klik (PPC)

V modulu »Oglaševanje s plačilom na klik (PPC)« se boste naučili, kako pomembno je oglaševanje s plačilom na klik in kako ga lahko učinkovito izkoristite, da na spletno mesto pritegnete prave potencialne stranke. Predstavili bomo tudi povezano terminologijo in tehnične spretnosti.

Spoznali boste, kako nastaviti račun za Google AdWords in pripraviti oglaševalsko akcijo AdWords s pomočjo treh ključnih elementov: raziskovanje ključnih besed, besedilo oglasa in pristajalne strani. V modulu obravnavamo tudi nastavitve oglaševalskih akcij AdWords in sprotno upravljanje oglaševalske akcije.

Izvedli boste lahko raziskovanje ključnih besed in spoznali paleto specializiranih orodij, ki so vam na voljo za pomoč pri izvajanju in upravljanju učinkovitih oglaševalskih akcij s plačilom na klik za čim bolj učinkovito porabo oglaševalskih sredstev. Tako boste lahko analizirali trenutno dejavnost marketinga v iskalnikih ter oglaševalske akcije prilagodili in ciljali za izboljšanje stopenj dejavnosti. Spoznali boste značilnosti učinkovitih optimiziranih oglasov ter razvili spretnosti pisanja prepričljivih in ciljanih oglasnih besedil.

S tem modulom se boste naučili tudi, kako določiti in upravljati proračune za oglaševalske akcije AdWords ter kako s pripravo podrobnih poročil meriti in analizirati njihovo uspešnost.

digitalni marketing

Prikazno oglaševanje (Display)

Modul »Prikazno oglaševanje (Display)« vam bo pomagal pripraviti in izvesti učinkovite oglaševalske akcije za digitalna prikazna omrežja. Predstavlja temeljne pojme in terminologijo, povezane z digitalnim prikaznim oglaševanjem, ter najpomembnejše vidike oglaševalskih akcij, kot so med drugim oblike oglasov, nastavitev in načrtovanje oglaševalske akcije, opredelitev ciljnih skupin in izbira izdajateljev, skrbništvo oglaševalskih akcij, določanje proračuna (vključno z različnimi meritvami cen), merjenje in optimizacija.

Modul obravnava različne prikazne oglaševalske akcije ter uporablja številne različne primere oglaševalskih akcij za prikaz dobrih elementov oglasa in predstavitev, kako je mogoče uporabiti in objaviti različne oblike.

Spoznali boste vrsto različnih oblik prikaznih oglasov in kako skrbno izbrati najprimernejše za svoje segmente ciljnih skupin.

Poleg tega se boste naučili, kako razviti jasne cilje, uvesti oglaševalsko akcijo ter jo nato meriti in optimizirati na podlagi analitičnih podatkov. Predstavili bomo tudi, kako raziskati in uporabiti vrsto izdajateljev oglaševalskih akcij.

digitalni marketing

E-mail marketing

V modulu »E-mail marketing« bomo predstavili, kako sestaviti in izvesti učinkovito oglaševalsko akcijo z e-poštnim marketingom. V tem modulu obravnavamo štiri temeljne vidike e-poštnega marketinga: zajem podatkov in segmentiranje naročnikov, oblikovanje in vsebina e-poštnih sporočil, dostava e-pošte ter merjenje in poročanje.

Ta modul vam bo omogočil načrtovanje strategije marketinškega segmentiranja za izbrano ciljno skupino in prepoznavanje vidikov uspešnega oblikovanja e-poštnih sporočil z vidikov vsebine, osredotočene na uporabnika, dosledne postavitve in privlačnega videza. Spoznali boste, kako zagotoviti rast zbirke podatkov o naročnikih in kako jo upravljati, ter edinstvene značilnosti ponudnikov e-poštnih storitev in programskih rešitev.

S poznavanjem preskušanja odsekov (angl. »split testing«) boste lahko uporabili ključne meritve za poročanje o uspešnosti oglaševalskih akcij, vključno z odprtimi razmerji, razmerji med prikazi in kliki (angl. »Click-Through-Rate« oz. CTR), odpovedmi naročnin in stopnjami obiska ene strani. Naučili se boste, kako spremljati in ocenjevati analitične podatke o e-poštnem marketingu.

digitalni marketing

Marketing na družbenih omrežjih 1

Modul »Marketing na družbenih omrežjih 1« obravnava najpomembnejše pojme in terminologijo, ki se uporabljajo pri marketingu v družbenih omrežjih, ter primarna okolja zanj, kot so Facebook, Instagram, Twitter, Periscope in LinkedIn.

Ta modul vam bo pomagal nastaviti in pripraviti marketinške pobude v družbenih omrežjih. Predstavlja, kako opredeliti cilje in nastaviti ključne kazalnike uspešnosti za oglaševalske akcije v družbenih omrežjih, ter vrsto temeljnih okolij družbenih omrežij.

Naučili se boste, kako razviti znanja in veščine za učinkovito upravljanje in pritegovanje strank v številnih različnih okoljih družbenih omrežij. S tem boste lahko ocenili trenutne trende in inovacije na področju družbenih omrežij ter ugotovili, kje so priložnosti za konverzijo »vedno povezanega« potrošnika v družbenih omrežjih.

Ta modul vam bo dal znanje, potrebno za prepoznavanje primernosti različnih družbenih okolij za vaše cilje, tako da boste lahko izbrali in po pomembnosti razvrščali tista, ki so usklajena z različnimi cilji vaše organizacije, strank, izdelkov in storitev. Spoznali boste, da so v različnih družbenih omrežjih morda primerni različni slogi komuniciranja, in se jih naučili s pridom uporabljati.

digitalni marketing

Marketing na družbenih omrežjih 2

Modul »Marketing na družbenih omrežjih 2« vam bo pomagal razviti veščine, potrebne za uporabo celotne ponudbe orodij in okolij za družbena omrežja za oblikovanje in ohranjanje odnosov s strankami.

Gradi na znanju, pridobljenem v modulu »Družbena omrežja (1. del)«, ter podaja bolj poglobljene informacije o predstavljenih temah in okoljih. V tem modulu boste spoznali izzive, s katerimi se podjetja soočajo pri uvajanju učinkovitih strategij za družbena omrežja, zlasti pri uporabi plačanih možnosti oglaševanja.

Obravnavali bomo nekatere dopolnilne kanale za družbena omrežja, kot so YouTube, Google+ in Pinterest, ter predstavili njihovo pomembnost za doseganje določenih ciljev v družbenih omrežjih. Predstavili bomo tudi uporabo naprednih funkcij, kot so med drugim tudi lastna analitična okolja, na
primer Facebook Insights in Twitter Analytics. Tako se boste naučili, kako načrtovati, upravljati in poročati o oglaševalskih akcijah in dejavnosti v družbenih omrežjih.

Spoznali boste tudi, kako meriti in optimizirati oglaševalske akcije v družbenih omrežjih, ter ustrezno zakonodajo o zasebnosti, ki se nanaša na to področje.

digitalni marketing

Mobilni marketing

Modul »Mobilni marketing« vam bo pomagal ustvariti in izvesti učinkovite oglaševalske akcije za marketing v mobilnih napravah. Obravnavali bomo
najpomembnejše pojme, ki so temelj marketinga v mobilnih napravah, ter spoznali pomembnost takojšnjega dosega, mobilnosti in podrobnega prilagajanja za vsako dejavnost marketinga v mobilnih napravah. Spoznali boste pomen in temeljne sestavine spletnega mesta, optimiziranega za mobilne
naprave.

Ta modul vam bo omogočil, da prepoznate najpomembnejše atribute uspešnih aplikacij za mobilne naprave in izvedete sedem korakov, potrebnih za ustvarjanje take, ki bo uspešna. Preučili boste iskanje v mobilnih napravah, razlike in podobnosti med njim in iskanjem v namiznih napravah ter vlogo programa AdWords pri iskanju v mobilnih napravah.

S tem, ko boste pridobili potrebno znanje in veščine, boste znali moč mobilnih tehnologij uporabiti kot način za dostop do vse večjega števila potrošnikov, ki uporabljajo mobilne naprave. Ogledali si boste nastajajoče trende na področju mobilnih naprav in prepoznali priložnosti za konverzijo »vedno dostopnih« uporabnikov mobilnih naprav ter obvladali učinkovito interakcijo s posameznimi ciljnimi skupinami na podlagi konteksta in lokacije.

Poleg tega boste raziskali oglaševanje v mobilnih napravah in vrsto tehnologij, ki so na voljo za pomoč pri interakciji s potrošniki, kot so sporočila SMS, NFC, spletna mesta za mobilne naprave, aplikacije za mobilne naprave in Bluetooth. Spoznali boste tudi, zakaj je pomembno primerno sporočanje v oglaševalskih akcijah ter zakaj je marketinško dejavnost treba potrditi s preskusi oglaševalskih akcij, ocenami ter sprotnim analiziranjem in merjenjem.

digitalni marketing

Analitika

Modul »Analitika« vam bo pomagal razviti znanje in veščine, potrebne za merjenje, spremljanje in optimiziranje dejavnosti digitalnega marketinga. S tem boste pridobili tehnično razumevanje in vpoglede za postavitev spletne poročevalske strukture za podjetje.

Spoznali boste ponudbo specializiranih orodij, ki so na voljo za spremljanje in
merjenje spletnega prometa. Preučili boste tudi poslovne prednosti standardne uporabe analitičnih orodij.

V tem modulu se boste naučili, kako nastaviti račune in kako analitično spremljanje uporabiti za celotno spletno mesto. Predstavili bomo pomembnost uskladitve poslovnih ključnih kazalnikov uspešnosti s konfiguracijo ciljev analiziranja in vam pokazali, kako funkcije storitve Google Analytics uporabiti za razvijanje podrobnega profila vaše ciljne skupine (lokacija, demografski podatki, tehnologija, naprave in zanimanja).

Ocenili boste lahko učinkovitost spletnega mesta z vidika tehnične učinkovitosti delovanja in hitrosti ter s slednjem dejavnosti, kot so prenosi, ogledi videoposnetkov, nakupi registracije in podobne, izmerili raven interakcije z uporabniki in konverzije.

Pripravili boste lahko vrsto standardnih poročil iz analitičnih podatkov, kot so
število obiskovalcev, promet, vsebina, cilji, e-trgovina, AdWords in sledenje dogodkom. Naučili se boste po potrebi ustvariti in načrtovati pripravo poročil po meri.

digitalni marketing

Strategija in načrtovanje

Modul »Strategija in načrtovanje« ponuja znanja za pripravo formalnega načrta za digitalni marketing v organizaciji ter vam pomaga po potrebi učinkovito sodelovati z digitalno agencijo ali zunanjimi izvajalci in vzpostaviti pristop, ki vam bo omogočil izvajanje uspešne strategije za digitalni marketing.

Ta modul temelji na metodologiji Digital Marketing Instituta, ki jo sestavlja postopek, temelječ na treh ločenih delih:

Začetek vključuje vajo analiziranja okoliščin, formalen postopek zbiranja informacij in vajo opredelitve ciljne skupine.

Ponavljanje razvije nabor jasnih in dobro opredeljenih ciljev načrta za digitalni marketing. Pripravi se akcijski načrt za vzpostavitev dosledne projektne strukture, vključno z mejniki, opredeljenimi rezultati in viri.

Integriranje izpostavlja pomembnost ponavljalnega postopka spremljanja, analiziranja in postopnega izboljševanja na podlagi uspešnosti dejavnosti in oglaševalskih akcij za digitalni marketing.

Ta modul združuje vse niti strokovnega certifikata za digitalni marketing v doslednem načrtu za digitalni marketing, ki temelji na naših preskušenih metodologiji in postopku.

gea

GEA College, Dunajska 156, 1000 Ljubljana

E-pošta: infodesk@gea-college.si

Telefon: +386 1 5881 325

SPREMLJAJTE NAS TUDI NA:

© 2017 GEA College Vse pravice pridržane. Izdelava: Info-net